นกสวยงาม http://somestories.bloggang.com Recently Posted th bloggang@pantip.com Copyright, 2007 BlogGang.com Fri, 09 Nov 2007 23:30:00 +0700 Mon, 09 Nov 2007 23:30:30 +0700 Pico 4.8 bloggang@pantip.com Bloggang http://www.bloggang.com http://www.bloggang.com/template/theme/0/images/hall.gif 221 54 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somestories&month=04-11-2022&group=12&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somestories&month=04-11-2022&group=12&gblog=1 http://somestories.bloggang.com/rss <![CDATA[wit 2001]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somestories&month=04-11-2022&group=12&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somestories&month=04-11-2022&group=12&gblog=1 Fri, 04 Nov 2022 2:09:17 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somestories&month=04-11-2022&group=11&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somestories&month=04-11-2022&group=11&gblog=1 http://somestories.bloggang.com/rss <![CDATA[Chohokun Ch. โชโฮ ธรรมราชบุตร in Youtube]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somestories&month=04-11-2022&group=11&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somestories&month=04-11-2022&group=11&gblog=1 Fri, 04 Nov 2022 2:42:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somestories&month=04-11-2022&group=10&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somestories&month=04-11-2022&group=10&gblog=2 http://somestories.bloggang.com/rss <![CDATA[Buddhism and the Brain/Professor Richard Davidson (University of Wisconsin)]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somestories&month=04-11-2022&group=10&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somestories&month=04-11-2022&group=10&gblog=2 Fri, 04 Nov 2022 2:29:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somestories&month=04-11-2022&group=10&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somestories&month=04-11-2022&group=10&gblog=1 http://somestories.bloggang.com/rss <![CDATA[Center for Bhutan & GNH Studies]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somestories&month=04-11-2022&group=10&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somestories&month=04-11-2022&group=10&gblog=1 Fri, 04 Nov 2022 2:35:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somestories&month=04-11-2022&group=9&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somestories&month=04-11-2022&group=9&gblog=3 http://somestories.bloggang.com/rss <![CDATA[เสมเสวนา SEM Talk ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somestories&month=04-11-2022&group=9&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somestories&month=04-11-2022&group=9&gblog=3 Fri, 04 Nov 2022 3:16:15 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somestories&month=31-03-2014&group=9&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somestories&month=31-03-2014&group=9&gblog=2 http://somestories.bloggang.com/rss <![CDATA[นโยบายลวงโลก..! ปรียนันท์ ล้อเสริมวัฒนา]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somestories&month=31-03-2014&group=9&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somestories&month=31-03-2014&group=9&gblog=2 Mon, 31 Mar 2014 6:13:44 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somestories&month=30-03-2014&group=9&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somestories&month=30-03-2014&group=9&gblog=1 http://somestories.bloggang.com/rss <![CDATA[20140330: ความไร้จรรยาบรรณของหมอและพยาบาลโรงพยาบาลเอกชนแห่งหนึ่ง From Pantip by Monsterling ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somestories&month=30-03-2014&group=9&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somestories&month=30-03-2014&group=9&gblog=1 Sun, 30 Mar 2014 17:03:57 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somestories&month=13-04-2014&group=8&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somestories&month=13-04-2014&group=8&gblog=6 http://somestories.bloggang.com/rss <![CDATA[I'm enjoying my death. It's the most fulfilling time of my life ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somestories&month=13-04-2014&group=8&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somestories&month=13-04-2014&group=8&gblog=6 Sun, 13 Apr 2014 22:00:05 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somestories&month=01-04-2014&group=8&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somestories&month=01-04-2014&group=8&gblog=5 http://somestories.bloggang.com/rss <![CDATA[Louis Theroux's LA Stories - 2. Edge of Life]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somestories&month=01-04-2014&group=8&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somestories&month=01-04-2014&group=8&gblog=5 Tue, 01 Apr 2014 1:53:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somestories&month=30-03-2014&group=8&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somestories&month=30-03-2014&group=8&gblog=4 http://somestories.bloggang.com/rss <![CDATA[2013: All about assisted suicide tag From Maclean’s ]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somestories&month=30-03-2014&group=8&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somestories&month=30-03-2014&group=8&gblog=4 Sun, 30 Mar 2014 16:29:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somestories&month=30-03-2014&group=8&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somestories&month=30-03-2014&group=8&gblog=3 http://somestories.bloggang.com/rss <![CDATA[20140318: Redefining palliative care by Kate Lunau]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somestories&month=30-03-2014&group=8&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somestories&month=30-03-2014&group=8&gblog=3 Sun, 30 Mar 2014 16:20:07 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somestories&month=30-03-2014&group=8&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somestories&month=30-03-2014&group=8&gblog=2 http://somestories.bloggang.com/rss <![CDATA[20131029: The fight for the right to die by Martin Patriquinu]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somestories&month=30-03-2014&group=8&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somestories&month=30-03-2014&group=8&gblog=2 Sun, 30 Mar 2014 16:14:11 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somestories&month=30-03-2014&group=8&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somestories&month=30-03-2014&group=8&gblog=1 http://somestories.bloggang.com/rss <![CDATA[20131029: Doctors want the right to pull the plug by Kate Lunau]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somestories&month=30-03-2014&group=8&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somestories&month=30-03-2014&group=8&gblog=1 Sun, 30 Mar 2014 16:08:38 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somestories&month=04-11-2022&group=7&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somestories&month=04-11-2022&group=7&gblog=6 http://somestories.bloggang.com/rss <![CDATA[Straight Talk About Soy and Breast cancer]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somestories&month=04-11-2022&group=7&gblog=6 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somestories&month=04-11-2022&group=7&gblog=6 Fri, 04 Nov 2022 1:58:39 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somestories&month=30-03-2014&group=7&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somestories&month=30-03-2014&group=7&gblog=5 http://somestories.bloggang.com/rss <![CDATA[20130514: Jolie’s Disclosure of Preventive Mastectomy Highlights Dilemma By DENISE GRADY,...]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somestories&month=30-03-2014&group=7&gblog=5 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somestories&month=30-03-2014&group=7&gblog=5 Sun, 30 Mar 2014 15:54:12 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somestories&month=30-03-2014&group=7&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somestories&month=30-03-2014&group=7&gblog=4 http://somestories.bloggang.com/rss <![CDATA[20130514: My Medical Choice By ANGELINA JOLIE]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somestories&month=30-03-2014&group=7&gblog=4 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somestories&month=30-03-2014&group=7&gblog=4 Sun, 30 Mar 2014 15:53:46 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somestories&month=30-03-2014&group=7&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somestories&month=30-03-2014&group=7&gblog=3 http://somestories.bloggang.com/rss <![CDATA[20130527: The Angelina Effect By Jeffrey Kluge]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somestories&month=30-03-2014&group=7&gblog=3 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somestories&month=30-03-2014&group=7&gblog=3 Sun, 30 Mar 2014 15:53:10 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somestories&month=30-03-2014&group=7&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somestories&month=30-03-2014&group=7&gblog=2 http://somestories.bloggang.com/rss <![CDATA[20130401: The Conspiracy To End Cancer By Bill Saporito]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somestories&month=30-03-2014&group=7&gblog=2 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somestories&month=30-03-2014&group=7&gblog=2 Sun, 30 Mar 2014 15:51:09 +0700 POST /RPC2 HTTP/1.0User-Agent: requestHost: blogsearch.google.comContent-Type: text/xmlContent-length: 447 weblogUpdates.extendedPing Official Google Blog http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somestories&month=30-03-2014&group=7&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somestories&month=30-03-2014&group=7&gblog=1 http://somestories.bloggang.com/rss <![CDATA[20140320: Getting Cancer Wrong By Alexander Nazaryan]]> http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somestories&month=30-03-2014&group=7&gblog=1 http://www.bloggang.com/mainblog.php?id=somestories&month=30-03-2014&group=7&gblog=1 Sun, 30 Mar 2014 15:52:23 +0700